EFEKTIVITA
Týmito kontrolami je možné dosiahnuť ideálny technický stav striech ich pravidelnou kontrolou. Eliminujú sa tým prípadné ďalšie pošjkodenia ktoré by boli finančne náročné, včasné zistenie závad a ich odstránenie ochráni majetok vlastníkov pred rozsiahlejšími škodami. Kedže tieto kontroly sú vykonávané po kritických ročných obdobiach je možné zistiť poškodenia včas a následne ich odstrániť kým nenaberú väčší objem a veľkú finančnú záťaž. Pravidelnou údržbou pohyblivých častí strešných výlezov a vetracích turbín sa predĺži ich životnosť čo znižuje finančné zaťaženie pre vlastníkov bytov.
Správca bytov a nebytových priestorov má vždy aktuálne informácie o stave budov, čo zabezpečuje priebežné riešenie možných problémov a zvyšuje efektivitu riadenia technických úsekov.
Revízie zameraná na
  • vyčistenie strechy od nánosov, odpadov
  • vyčistenie strešných zvodov
  • v prípade pultových striech vyčistenie žľabov a zhodnotenie technického stavu
  • premazanie pohyblivých súčastí strešných výlezov a ventilačných hlavíc
  • skontrolovanie a zistenie poškodení strešného plášťa vrátane všetkých súčastí striech
  • zdokumentovanie technického stavu a zistenćh nedostatkov
  • odvoz a likvidácia odpadu